Какво знаете за…

Вируси на човешкия папилом (HPV)

HPV се предават чрез вагинален, орален и анален секс, както и чрез директен кожен допир. Честотата на инфекцията с НРV е най-висока при младите хора.…